Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 สื่อโทรทัศน์ (VDO ศุนย์จัดหางาน)

รายการชาวกรุง

ตอน "สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ ช่วง 1 " 
ตอน "สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ ช่วง 1"
 
ออกอากาศวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น.

ขอขอบคุณ Nation Channel รายการชาวกรุง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล และภาพ
 
Untitled Document