Untitled Document
Untitled Document
   
 กระบวนการบริการจัดหางานสำหรับคนพิการ  กระบวนการบริการจัดหางานสำหรับสถานประกอบการ
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 เธเธฃเธฐเธšเธงเธ™เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธซเธฒเธ‡เธฒเธ™เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธ„เธ™เธžเธดเธเธฒเธฃ
 
หมายเหตเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกทุกความเคลื่อนไหวในการให้บริการ ลงในระบบบริหารจัดการข้อมูล (rjpd.rvsd.ac.th) อย่างสม่ำเสมอ
 
Untitled Document