Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
   อาชีพอิสระเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความพิการมากหรือน้อยมีพื้นฐานการศึกษามากน้อยเพียงใดก็ตามศูนย์จัดหางานฯจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าของตลาดการสร้างตลาดการจัดอบรมตามที่ตลาดต้องการ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ดอกไม้จากถุงน่องดอกไม้จากดินหอม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการอบรมผลิตภัณฑ์การทำบรรจุภัณฑ์และอบรมเรื่องการตลาดอีกด้วย
   นอกจากนั้นยังสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งการช่วยหาช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศการออกร้านในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้คนพิการผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองได้โดยอิสระและยั่งยืน
Untitled Document