Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 ความเป็นมา
 

     ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยความรักของคุณพ่อเรย์มอนด์ เบรนเนน สงฆ์คณะพระมหาไถ่ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อคนพิการไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Community Fund ผ่านทาง Pattaya Orphanage Trust ประเทศอังกฤษ
     ศูนย์จัดหางานแห่งนี้เป็นศูนย์จัดหางานสำหรับคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นเจ้าของ การบริการทั้งหมดเป็นการบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทั้งสถานประกอบการและคนพิการที่มาใช้บริการ เนื่องจาก Community Fund เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดเป็นระยะเวลา ๕ ปี (สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๔๗)
     การดำเนินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ศูนย์จัดหางานจะต้องหาผู้สนับสนุนภายในประเทศไทย ดังนั้นการดำรงอยู่ของศูนย์จัดหางานแห่งนี้จึงขึ้นอยู่กับการเห็นความสำคัญและการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการคนพิการที่มีงานทำ และผู้มีจิตรศรัทธาทั่วไป
Untitled Document