Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ประกาศ!เรื่องการรับสมัครงานคนพิการ ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ๑ อัตรา ประจำปีงบประมา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบ ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางอีเมล์ที่ supamon.mfa@gmail.com หรือยื่นด้วยตนเองที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๕๑๑๗
วันที่ :   2017-11-29 15:10:36
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/photos
 


 
 
วันที่ :   2017-10-06 08:07:07
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/photos/a.649451901847933.1073741827.567569803369477/1276739485785835/?type=3&theater

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ข่าวด่วน การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะรับคนพิการเข้าทำงานในเร็วๆนี้
 • “คมนาคม สนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน”
 • เนชั่นฯ ลุยประเด็น สิทธิและโอกาสคน พิการในการประกอบอาชีพ
 • โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการสู่การมีอาชีพที่มั่นคง ปี ๒๕๕๕
 • ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ
 • เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะท่านนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
 • หน้า รูปภาพแรกสุด  รูปภาพก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6
   
   
  Untitled Document