Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๓ เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับ ๔ เงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บาท ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล รายงานการปฎิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย /ขอให้คนพิการที่สนใจอ่านรายละเอียดในเอกสาร หรือไฟล์ที่แนบมาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะ
วันที่ :   2018-07-19 10:20:10
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/
 


 
 
  อบรมเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พิธีเปิดโดย นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น มีการบรรยายเรื่อง การจ้างงานคนพิการ ทำจริง ทำได้ โดย พ.จ.อ.เฉลิมชัย โสพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่รรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และมีบรรยายเรื่อง สิทธิ สวัสดิการและกฎหมายการจ้างงานโดย นายบุญธาตุ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงวิทยากรร่วมเสวนาอีกหลายท่าน และยังมีการบรรยายเรื่อง มหาไถ่ กับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น โดยนายเอกนริทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ทั้งนี้ได้พาผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่
#ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
#1479สายด่วนคพิการประชารัฐ
วันที่ :   2018-07-16 09:20:28
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประกาศสอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรับสมัครงานฟรีแลนซ์
 • รับ 3 ตำแหน่ง
 • รับสมัครงานคนพิการ 2 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • หนุ่มหล่อได้งานแล้ว
 • ชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดแค่คำว่า “พิการ”
 • ใบสมัครสอบโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
 • เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ 18 อัตรา
 • รับสมัครงานราชการ
 • หน้า รูปภาพแรกสุด  รูปภาพก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document