Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
วันที่ :   2017-10-06 08:07:07
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/photos/a.649451901847933.1073741827.567569803369477/1276739485785835/?type=3&theater
 


 
 
  ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง การเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (ปฎิบัติงาน Call Cente) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ (อาคาร ๑ ชั้น ๑๓)หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ
วันที่ :   2017-09-26 16:49:58
แหล่งที่มา   :   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ
 • ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน
 • #พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 • แนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมคนพิการ
 • #ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล คนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • กิจกรรมอบรมภาครัฐ รุ่นที่ 2
 • ด่วน!ประกาศรายชื่อคนพิการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • เอกสารเพื่อดาวห์โหลด
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • หน้า รูปภาพแรกสุด  รูปภาพก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document