Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๓ เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับ ๔ เงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บาท ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล รายงานการปฎิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย /ขอให้คนพิการที่สนใจอ่านรายละเอียดในเอกสาร หรือไฟล์ที่แนบมาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะ
วันที่ :   2018-07-19 10:20:10
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/
 


 
 
  อบรมเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พิธีเปิดโดย นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น มีการบรรยายเรื่อง การจ้างงานคนพิการ ทำจริง ทำได้ โดย พ.จ.อ.เฉลิมชัย โสพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่รรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และมีบรรยายเรื่อง สิทธิ สวัสดิการและกฎหมายการจ้างงานโดย นายบุญธาตุ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงวิทยากรร่วมเสวนาอีกหลายท่าน และยังมีการบรรยายเรื่อง มหาไถ่ กับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น โดยนายเอกนริทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ทั้งนี้ได้พาผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่
#ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
#1479สายด่วนคพิการประชารัฐ
วันที่ :   2018-07-16 09:20:28
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
 • อบรมเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น
 • ประกาศสรรพากรภาค ๕
 • อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ประกาศสรรพากรภาค ๑
 • ประกาศสรรพากรภาค ๓
 • ประกาศ!เรื่องการรับสมัครงานคนพิการ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่๓ วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง การเคหะแห่งชาติ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ ๒
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document