Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ประกาศ! เรื่องรับคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ของสำนักงานสรรพากรภาค ๕
ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่่องคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
วันที่ :   2018-06-13 09:42:33
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/
 


 
 
  กิจกรรมดีมีประโยชน์คนพิการฟังทางนี้ค่ะ โอกาสมาแล้วนะคะ“อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๑”
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
*สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน
โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 38401-2
มือถือ 097-1476692 (คุณระภีภรณ์)
1479 สายด่วยคนพิการประชารัฐ

*คุณสมบัติ
คนพิการทุกประเภทที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี บริบูรณ์
วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
วันที่ :   2018-05-15 08:45:26
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประกาศสรรพากรภาค ๕
 • อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ประกาศสรรพากรภาค ๑
 • ประกาศสรรพากรภาค ๓
 • ประกาศ!เรื่องการรับสมัครงานคนพิการ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่๓ วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง การเคหะแห่งชาติ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document