Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๓ เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับ ๔ เงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บาท ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล รายงานการปฎิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย /ขอให้คนพิการที่สนใจอ่านรายละเอียดในเอกสาร หรือไฟล์ที่แนบมาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะ
วันที่ :   2018-07-19 10:20:10
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
หน้า รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
 
 
Untitled Document